Podmínky využití služby

Indikace a kontraindikace

Prosím přečtěte si následující kontraindikace a informujte mě již při objednání o jakékoliv, byť drobné zdravotní indispozici, s níž se potýkáte. Masáž lze podle toho upravit nebo úplně vyloučit, aby nedošlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu. 


Masáž je NEvhodná při:

 • horečnatá, infekční nebo akutně zánětlivá onemocnění
 • poúrazové stavy
 • pooperační stavy (vždy konzultovat s lékařem)
 • stavy vyžadující klid na lůžku
 • těhotenství
 • onkologická onemocnění
 • poranění dutiny břišní
 • závažnější krvácivé stavy (hemofilie, leukémie apod.)
 • opilost, stavy pod vlivem psychotropních drog, akutní psychózy

Částečné kontraindikace:

 • hnisavá nebo plísňová onemocnění
 • zanícené klouby (akutní revmatismus, dekompenzované artrózy, ap).
 • křečové žíly
 • břicho těhotných žen, šestinedělek, a žen při menstruaci
 • břicho při úporné zácpě nebo naopak při průjmech
 • břicho při akutních onemocněních žlučníku
 • břicho při dalších potížích trávicí a zažívací soustavy


Masáž je velmi vhodná pro

 • odstranění únavy po fyzické, ale i psychické zátěži
 • regenerace organismu bez ohledu na sportovní aktivity
 • odstranění svalového napětí a bolesti např. při stereotypní práci a nedostatečné pohybové aktivitě
 • posílení imunitního systému
 • rekonvalescence po těžkých chorobách (ne dříve než 2 týdny po dobrání antibiotik)
 • chronická revmatická onemocnění
 • vadné držení těla a vady na páteři - skolióza, kyfóza
 • chronická onemocnění dýchacího systému (v klidovém období)
 • při zácpě - ne chronické
 • namožené svalstvo


GDPR

Od 25.2.2018 platí v ČR nové nařízení o ochraně osobních údajů. Jste-li mým zákazníkem, zakoupili jste dárkový poukaz, objednávali jste se telefonicky, SMS, e-mailem, uložila jsem si Vaše příjmení a telefonní číslo nebo e-mailovou adresu (všechna zařízení, kde jsou Vaše údaje uložené, jsou chráněna PINem).


Veškeré Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailovou adresu) používám pouze a jedině k tomu, abych Vás mohla kontaktovat (například zaslat Vámi objednaný dárkový poukaz, oznámit případnou změnu Vašeho termínu). Nikdy tyto kontaktní údaje nepředávám třetím osobám. Pokud nechcete, abych Vaše kontaktní údaje dále uchovávala, toto mi prosím sdělte a já Vaše údaje smažu. Je to Vaše právo.

Neuchovávám žádné údaje o Vašem zdravotním stavu. Jako masérka musím být informována o Vašem aktuálním zdravotním stavu (ukládá mi to provozní řád). Klient je povinen oznámit před masáží veškeré zdravotní potíže, které by masáž vylučovaly, pokud si není jist, je povinen předem konzultovat případnou masáž se svým ošetřujícím lékařem. Všeobecné obchodní podmínky

Léčivá masáž Marcela Pinkasová

 IČ: 08899533

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Marcela Pinkasová (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže, (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.5. Odmítnutí masáže

Masáž může být masérem odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané masáže, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 24 hodin předem
 • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,
 • zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
 • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru,
 • zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu,
 • zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže - zákazník je v těchto případech povinen masáž uhradit v plném rozsahu původní objednávky.

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
 • u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
 • během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže ani po masáži neručí.

2.8. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen informovat se před masáží o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost k masáži se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.9. Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele, v místě sídla či ke sdělení emailem, SMS, či telefonicky. Všechny ceny jsou konečné.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.


Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost 1.8.2021


© 2021 Marcela Pinkasová
            Léčivá masáž
 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!